top of page
izdelava nasipa pod temeljno plosco.jpg

2013

•    Geološko - geomehansko poročilo, objekt: čistilna naprava Kasaze, naročnik: Občina Žalec.
•    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, objekt: Mrliška vežica, naročnik: Občina Litija.
•    Hidrogeološko mnenje o izvedbi ponikovalnice, objekt: Regijsko odlagališče Zmes, naročnik: IMOS - Lit d. o. o., Ljubljana.
•    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, objekt: Dvorec Trebnik, naročnik: Remont d. d., Celje
•    Geološko mnenje o opravljenem ogledu trase plinovoda in predlog ukrepov ob izvedbi izkopov, objekt: Prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina – Trojane, naročnik: IMP d. d., Ljubljana.
•    Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, objekt: Rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC 15, odsek 134011 Bukovžlak - Proseniško od priključka za RCERO do občinske meje, naročnik: Esplanda d. o. o., Šentrupert.
•    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi temeljnih tal, objekt: Oporni zidovi, naročnik: Krajevna skupnost Polšnik.
•    Geološko - geomehansko poročilo o pogojih temeljenja, objekt: rekonstrukcija javnega vodovoda Podkum – odsek Šklendrovec, naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
•    Geomehanski nadzor in kontrola vgrajevanja materiala, objekt: Kolesarske poti v Dravski dolini sklop 2, kolesarska steza na R-III 702/2704 v naselju Vuzenica, naročnik: Marald - Marsel d. o. o., Radlje ob Dravi.
•    Geološko - geomehansko poročilo o raziskavah na območju rekonstrukcije opornih zidov, objekt: Cesta Pod gradom v Laškem, naročnik: Občina Laško.
•    Večje število manjših pregledov gradbenih jam, meritev zbitosti z dinamično ploščo ter geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških poročil za potrebe upravnih postopkov.

Geološke storitve, Geomet d.o.o.

bottom of page